Historia DOPR rozpoczęła się w połowie roku 2010. Wtedy to podczas rozmów grupy osób związanych z transportem miejskim w Warszawie padł pomysł utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej. Szybko upadł, ze względu na to, że OSP działają lokalnie i ich zadaniem jest zbyt szeroko pojęte ratownictwo. Wtedy autor pomysłu i jednocześnie pierwszy Komendant Główny nowo powstałej organizacji, Marcin Leciak, wpadł na pomysł powołania Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego o zasięgu ogólnopolskim. Do pomysłu szybko przekonał Malwinę Sekulak, Macieja Tatarynowicza i Dobiesława Wolskiego, którzy byli założycielami Stowarzyszenia i jednocześnie weszli w skład pierwszego Zarządu Głównego. 30 stycznia 2011 roku w Legionowie odbyło się Pierwsze Walne Zebranie Założycielskie Drogowego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zgromadzenie 18 Członków – Założycieli podjęło uchwałę o powołaniu do życia organizacji. 15 kwietnia została ona zarejestrowana w Krajowym Sądzie Rejestrowym w Warszawie i od tego dnia rozpoczęła oficjalną działalność. W pierwszym roku dołączyło do nas wiele osób od których zależy bezpieczeństwo na drogach: ratownicy, ratownicy medyczni, strażacy, inspektorzy nadzoru ruchu i policjanci. Rozpoczęliśmy działania na rzecz bezpieczeństwa na drogach publicznych, szkolenia dla służb oraz ludności cywilnej, szereg działań DOPR prowadził w szkołach. Kolejny przełom nastąpił rok później. W 2012 roku w Sopocie podczas organizowanych tam Mistrzostw Polski w Ratownictwie Drogowym i Medycznym do DOPR dołączyli Artur Fular i Grzegorz Marusiak. Oni zapoczątkowali działalność Dolnośląskiego Oddziału DOPR, który bardzo szybko stał się wiodącym w akcjach szkoleniowych i prewencyjnych nie tylko na arenie województwa dolnośląskiego, ale także w całym kraju. Obecnie DOPR ma swoich szeregach wolontariuszy, ratowników, ratowników medycznych, strażaków, lekarzy a nawet Mistrza Europy w Ratownictwie Medycznym.

 

       logo