Zarząd Główny DOPR

ul.Siedmiogrodzka 20
01-232 Warszawa
Tel.: 888-997-995
zarzad.glowny@dopr.org.pl

 

Dolnośląski Oddział DOPR

ul.Legnicka 65
54-206 Wrocław
Tel. 790-626-338
wroclaw@dopr.org.pl
NIP: 8943054195

Pomorska grupa DOPR

Tel. 570-550-935
pomorze@dopr.org.pl
Zbigniew Formela

 

Kontakt do administratora strony:

kontakt.dopr@gmail.com

 

Kontakt do zarządu głównego

Tel.888-997-995
zarzad.glowny@dopr.org.pl

Komendant Główny – Maciej Tatarynowicz

Naczelnik – Artur Fular afular@dopr.org.pl

Sekretarz Generalny – Marcin Leciak

Skarbnik Generalny – Krzysztof Łukawski

Członek Zarządu – Krzysztof Dubaj

 

Numery rachunków bankowych:

Zarząd Główny (i wszystkie Grupy):

Drogowe Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Zarząd Główny w Warszawie,
Nr r-ku bankowego: 90 2130 0004 2001 0551 3502 0001
ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa

Dolnośląski Oddział Drogowego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego:
89 1020 5226 0000 6602 0479 0079
ul.Legnicka 65 54-206 Wrocław